Pozwolenie na wycinkę drzew Rzeszów

Wyciąć drzewo możemy po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez: burmistrza, wójta gminy lub prezydenta miasta, do którego kierujemy wniosek o usunięcie drzewa. W przypadku pomnika przyrody jest to wojewódzki konserwator zabytków. We wniosku takim musimy zawrzeć:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela

-oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

-nazwę gatunku drzewa lub krzewu

-obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni –obwód każdego z tych pni

-miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

-rysunek lub mapę, określając usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości

Po złożeniu wniosku do urzędu dokonywane są oględziny mające na celu sprawdzenie stanu faktyczne z informacjami zawartymi we wniosku. Następnym krokiem jest wydanie zgody na wycinkę drzewa przez osoby uprawnione.

W przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

-80 cm przy drzewach takich jak: topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty

-65 cm przy drzewach takich jak: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny

-50 cm przy innych drzewach
 
Pozwolenia na wycinkę nie potrzebujemy gdy chcemy przywrócić nieużytkowane grunty do użytkowania rolniczego oraz gdy chcemy wyciąć drzewa owocowe.

Jedna odpowiedź do “Pozwolenie na wycinkę drzew Rzeszów”

  1. Pingback: 2humanities

Dodaj komentarz

Dumnie wspierane przez WordPress
Call Now Buttonzadzwoń do nas!