Formowanie koron drzew

Widzimy jak zabiegi związane z przycinka czterech brzóz zmieniły krajobraz przy domu. Właściciel na wycinkę zdecydował się, gdyż chciał rozświetlić obszar podwórka i pozbyć się bardzo dużej ilości liści, które drzewa zrzucały na jesień. Zlecenie realizowaliśmy z podnośnika koszowego 18 m na samochodzie STAR 244, co znacznie przyśpieszyło nasze prace, a tym samym zadowolenie klienta. Przycinki i inne zlecenia związane z wycinką drzew świadczymy na terenie całego województwa podkarpackiego. Dodatkowo realizujemy usługi rębakiem do gałęzi. Nasz rębak posiada własny napęd spalinowy i podajniki hydrauliczne, co pozwala na szybką i komfortową pracę z wydajnością do 8m3 zrębki na godzinę pracy.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozwolenie na wycinkę drzew Rzeszów

Wyciąć drzewo możemy po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez: burmistrza, wójta gminy lub prezydenta miasta, do którego kierujemy wniosek o usunięcie drzewa. W przypadku pomnika przyrody jest to wojewódzki konserwator zabytków. We wniosku takim musimy zawrzeć:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela

-oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

-nazwę gatunku drzewa lub krzewu

-obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni –obwód każdego z tych pni

-miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

-rysunek lub mapę, określając usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości

Po złożeniu wniosku do urzędu dokonywane są oględziny mające na celu sprawdzenie stanu faktyczne z informacjami zawartymi we wniosku. Następnym krokiem jest wydanie zgody na wycinkę drzewa przez osoby uprawnione.

Kiedy pozwolenia na wycinkę drzew nie potrzebujemy:

W przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

-80 cm przy drzewach takich jak: topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty

-65 cm przy drzewach takich jak: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny

-50 cm przy innych drzewach
 
Pozwolenia na wycinkę nie potrzebujemy gdy chcemy przywrócić nieużytkowane grunty do użytkowania rolniczego oraz gdy chcemy wyciąć drzewa owocowe.

Wycinka dębów Rzeszów

Wycinka dębów i innych dużych drzew w okolicy Rzeszowa. Chodzi tu dokładnie o powalenie suchej lipy, dębów i kilku świerków. Ścinka tak okazałych drzew może okazać się sporym problemem ze względu na ich rozmiar i umiejscowienie. Zlecenie zrealizowaliśmy dla Pana Pawła, który chciał wykarczować działkę pod budowę domu. Kolejnym etapem prac będzie pocięcie drzew na deski i zrębkowanie gałęzi po wycince. Nasza firma realizuje wiele takich ścinek. W przypadku gdyby w sąsiedztwie drzew znajdowały się takie obiekty jak domy, ulice czy linie energetyczne do prac wykorzystalibyśmy podnośnik koszowy, z którego arborysta po kawałku wyciąłby drzewa zapewniając bezpieczną realizację ścinki.

Korekta korony drzewa

Nasze zadanie polegało na przycięciu całości korony drzewa i usunięciu suchych gałęzi, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców i pobliskiego domu. Pracę wykonaliśmy z podnośnika koszowego, co ułatwiło nam zadanie i pozwoliło uzyskać zadowolenie klienta.

Call Now Button