Wycinka suchych konarów drzew z podnośnika koszowego

wycinka drzew zwyżka Rzeszów

Wycinka drzew na wysokości

Wycinka drzew uschniętych oraz obumarłych gałęzi jest jednym z najcięższych zadań z jakimi zmagają się nasi arborysci. Specyfika takich prac wiąże się z dużym ryzykiem wynikającym z niestabilności drzewa i możliwością łamania się konarów w czasie wycinki. Niejednokrotnie w takich sytuacjach jedyną bezpieczną metodą wycinki drzewa jest wykorzystanie zwyżki.

Podnośnik koszowy to bezpieczna praca przy wycince

W naszej firmie dysponujemy podnośnikami o parametrach umożliwiających pracę przy drzewach osiągających nawet 30m wysokości. Wycinka ze zwyżki zapewnia bezpieczną pracę pilarzy i umożliwia opuszczanie urobku w kontrolowany miejscu. Bardzo dobrze sprawdzają się również przy wycince drzew w bliskim sąsiedztwie ulic, lini energetycznych i innych obiektów utrudniających wycinkę

Profesjonalna wycinka drzew Rzeszów

Wycinka drzew w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Nasza firma zajmuje się profesjonalną wycinką drzew na terenie całego województwa podkarpackiego. Przez ostatnie lata zyskaliśmy duże grono zadowolonych klientów. Wycinkę realizujemy z podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną po kawałku. Ponadto oferujemy usługi pielęgnacji drzew, zrębkowania gałęzi i usługi zwyżką.

Wycinka lipy Niechobrz

Wycinka starego drzewa w Niechobrzu

Wycięcie potężnego pnia lipy, która obumarła i stwarzała zagrożenie dla pobliskiego budynku szkoły podstawowej w Niechobrzu. W pierwszej kolejności wycięliśmy gałęzie drzewa z podnośnika koszowego, następnie ogołocony pień został ścięty i powalony w bezpieczne miejsce ??

Wycinka przy liniach energetycznych

Na filmie widzimy jak przebiega wycinka drzew z podnośnika koszowego bumar P184H w bardzo bliskim otoczeniu linii energetycznych i drogi. Najpierw obcięliśmy wszystkie gałęzie i konary wystające nad linię, a następnie po małym kawałku obcinaliśmy pień, który spadał już w kontrolowany przez nas sposób w wyznaczone miejsce.

Świadczmy usługi wycinki na terenie całego województwa podkarpackiego.

Pielęgnacja drzew

Specjalistyczna wycinka drzew metodami arborystycznymi oraz z podnośnika to nasz chleb powszedni. Posiadamy duże doświadczenie w pracach na wysokości. Podejmiemy się każdego wyzwania – drzew w ciasnej zabudowie czy niedostępnym położeniu. Wykonujemy pielęgnacje koron drzew i usuwanie obumarłych gałęzi, a także wycinkę drzew i złamanych konarów powalonych w trakcie wichur. Wszystkie usługi wykonujemy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z użyciem sprzętu renomowanych marek. Świadczymy usługi podnośnikiem koszowym o wysokości 18 m na podwoziu terenowym, umożliwiającym pracę w trudnodostępnych miejscach, a także rębakiem do gałęzi. Nasz rębak ma możliwość rozdrabniania konarów o średnicy do 14 cm.

Formowanie koron drzew

Widzimy jak zabiegi związane z przycinka czterech brzóz zmieniły krajobraz przy domu. Właściciel na wycinkę zdecydował się, gdyż chciał rozświetlić obszar podwórka i pozbyć się bardzo dużej ilości liści, które drzewa zrzucały na jesień. Zlecenie realizowaliśmy z podnośnika koszowego 18 m na samochodzie STAR 244, co znacznie przyśpieszyło nasze prace, a tym samym zadowolenie klienta. Przycinki i inne zlecenia związane z wycinką drzew świadczymy na terenie całego województwa podkarpackiego. Dodatkowo realizujemy usługi rębakiem do gałęzi. Nasz rębak posiada własny napęd spalinowy i podajniki hydrauliczne, co pozwala na szybką i komfortową pracę z wydajnością do 8m3 zrębki na godzinę pracy.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozwolenie na wycinkę drzew Rzeszów

Wyciąć drzewo możemy po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez: burmistrza, wójta gminy lub prezydenta miasta, do którego kierujemy wniosek o usunięcie drzewa. W przypadku pomnika przyrody jest to wojewódzki konserwator zabytków. We wniosku takim musimy zawrzeć:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela

-oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

-nazwę gatunku drzewa lub krzewu

-obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni –obwód każdego z tych pni

-miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

-rysunek lub mapę, określając usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości

Po złożeniu wniosku do urzędu dokonywane są oględziny mające na celu sprawdzenie stanu faktyczne z informacjami zawartymi we wniosku. Następnym krokiem jest wydanie zgody na wycinkę drzewa przez osoby uprawnione.

W przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

-80 cm przy drzewach takich jak: topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty

-65 cm przy drzewach takich jak: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny

-50 cm przy innych drzewach
 
Pozwolenia na wycinkę nie potrzebujemy gdy chcemy przywrócić nieużytkowane grunty do użytkowania rolniczego oraz gdy chcemy wyciąć drzewa owocowe.

Wycinka dębów Rzeszów

Wycinka dębów i innych dużych drzew w okolicy Rzeszowa. Chodzi tu dokładnie o powalenie suchej lipy, dębów i kilku świerków. Ścinka tak okazałych drzew może okazać się sporym problemem ze względu na ich rozmiar i umiejscowienie. Zlecenie zrealizowaliśmy dla Pana Pawła, który chciał wykarczować działkę pod budowę domu. Kolejnym etapem prac będzie pocięcie drzew na deski i zrębkowanie gałęzi po wycince. Nasza firma realizuje wiele takich ścinek. W przypadku gdyby w sąsiedztwie drzew znajdowały się takie obiekty jak domy, ulice czy linie energetyczne do prac wykorzystalibyśmy podnośnik koszowy, z którego arborysta po kawałku wyciąłby drzewa zapewniając bezpieczną realizację ścinki.

Korekta korony drzewa

Nasze zadanie polegało na przycięciu całości korony drzewa i usunięciu suchych gałęzi, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców i pobliskiego domu. Pracę wykonaliśmy z podnośnika koszowego, co ułatwiło nam zadanie i pozwoliło uzyskać zadowolenie klienta.

Dumnie wspierane przez WordPress
Call Now Buttonzadzwoń do nas!